Impresum


Pravne informacije
TMPST j.d.o.o. kao vlasnik web stranice www.tempestmedia.hr navodi sljedeće pravne informacije sukladno Zakonu Republike Hrvatske.

Osnovne informacije
Naziv: TMPST j.d.o.o.
Vlasnik: Oton Kovačević
Adresa: K. A. Stepinca 10, 31000 Osijek

Kontakt podaci
E-pošta: oton@tempestmedia.hr
Mobitel: +385 98 315 951


Nadležni sud
Naziv suda: Trgovački sud u Osijeku
MB: 05713196
OIB: 64217210401


Podaci o banci
Ime banke: Privredna banka Zagreb d.d.
Sjedište banke: Radnička cesta 50, 10000 Zagreb,
IBAN: HR9323400091111217945